Rada klasyfikacyjna

14:45, sala 2 - klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej