Prowadzimy nabór

Szanowni Państwo
Prowadzimy obecnie nabór do dwóch klas pierwszych szkoły podstawowej na rok 2019/2020 – językowej i matematyczno-informatycznej.
Oferujemy komfortowe warunki nauki, pełne bezpieczeństwo, bieżące promowanie sukcesów uczniów, szeroką paletę zajęć pozalekcyjnych, wsparcie psychologiczne zgodne z potrzebami dziecka oraz naukę dodatkowego języka obcego.
Zapraszamy na dzień otwarty szkoły – 19 marca 2019 r. w godzinach 16:00 – 18:00.