Promocja naszego liceum

Promocja naszego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie wśród ósmoklasistów  SP 2 w Goleniowie (9:50, p. Anna Stańczak - Mańkowska, p. Marta Osińska, p. Magdalena Radłowska)