Promocja naszego liceum

Promocja naszego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie wśród ósmoklasistów: 11:40 w SP w Kliniskach Wielkich (p. Sylwia Gerwatowska oraz p. Anna Sudnik), 9:30 w SP w Krępsku (p. Anna Stańczak – Mańkowska)