Program dni adaptacyjnych

Grupa  0 a

Beata Noworolska

Grupa 0 b

Klaudia Szymczak

26 sierpnia - poniedziałek

9.00 – 10.00 - zabawy integracyjne, zwiedzanie szkoły

10.00 -10.30 - drugie śniadanie

10:30 - 11:00 - zajęcia muzyczne – bum bum rurki

11:00 -11:30 – zajęcia plastyczne

11:30 - 13:00 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

9.00 – 10.00 - zabawy integracyjne, zwiedzanie szkoły

10.00 -10.30 - drugie śniadanie

10:30 - 11:00 – zajęcia plastyczne

11:00 -11:30 - zajęcia muzyczne – bum bum rurki

11:30 - 13:00 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

27 sierpnia - wtorek

9.00 - 10.00 - gry stolikowe

10.00 -10.30 - drugie śniadanie

10:30 –11:00 - zajęcia ruchowe – magiczny dywan

11:00–11:30 - zajęcia ruchowe w auli

11:30-12:00 - zajęcia komputerowe

12:00 –13:00 - zajęcia sensoryczne

9.00 – 10.00 - gry stolikowe

10.00 -10.30 - drugie śniadanie

10:30 –11:00 - zajęcia komputerowe

11:00–11:30 - zajęcia ruchowe w auli

11:30-12:00 - zajęcia ruchowe – magiczny dywan

12:00 –13:00 - zajęcia sensoryczne

Klasa I a   Beata Nawrocka

26 sierpnia - poniedziałek

Klasa I a   Beata Nawrocka

27 sierpnia - wtorek

9.00 – 10.00 - zabawy integracyjne, zwiedzanie szkoły

10.00 -10.30 - drugie śniadanie

10:30 - 11:00 - zajęcia sensoryczne

11:00 -11:30 – zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

11:30 - 13:00 - zabawy muzyczne –bum bum rurki

9.00 – 10.00 - zabawy integracyjne, gry stolikowe

10.00 -10.30 - drugie śniadanie

10:30 - 11:00 – zajęcia plastyczne

11:00 -11:30 - zajęcia komputerowe

11:30 - 13:00 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu