Próbny egzamin mauralny

Od 9:00 (170 minut), klasa III c – sala 5, klasa III d – sala 4 – próbny egzamin maturalny z języka polskiego (nauczyciele nadzorujący: p. Klaudia Wojda i p. Maciej Wójcik)