Próbna matura

Od 9:00 (120 minut) w sali 2  – próbny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym