Próbna matura

Od 14:00 (150 minut) w sali 6  – próbny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym