Próbna matura

Od 9:00 (180 minut) w sali 2  – próbny egzamin maturalny z matematyki