Próbna matura

Od 9:00 (240 minut) w sali 2  – próbny egzamin maturalny z języka polskiego