Problem polskich szkół

Podczas klasowych zebrań rodziców w dniu 4 listopada 2019 r. na wniosek rady pedagogicznej skierowano do rodziców pytanie: "Czy jest Pan/Pani za zakazem używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw międzylekcyjnych przez uczniów". Spośród 198 obecnych aż 97 % opowiedziało się za zakazem, dostrzegając problem widziany codziennie przez nauczycieli. Wielu uczniów w ogóle nie rozmawia za sobą, wielu jest pochłoniętych grą.
Wyniki (zestawienia klasowe) zostaną przekazane Radzie Rodziców.