Próba chóru

13:55 - 16:20, sala 11 - próba chóru przed koncertem. Obecność obowiązkowa.