Praktyka w Warszawie

W dniach 21 i 22 kwietnia 2021 r. wszyscy nasi nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z dyrektorem szkoły odbyli praktykę pedagogiczną w Integracyjnej Podstawowej Szkole Montessori WAWER przy ul. Zerzeńskiej 10 b w Warszawie.

Obserwowali zajęcia edukacyjne dzieci w różnym przedziale wieku, zapoznawali się z pomocami dydaktycznymi, organizacją otoczenia oraz zadawali wiele pytań nauczycielom tej szkoły w związku z tym, że i w naszej szkole od września jest zaplanowane sukcesywne wprowadzanie elementów metody Marii Montessori. Wielkie wrażenie na naszych praktykantach zrobiła obserwacja dzieci samodzielnych, pracujących od samego rana z materiałem, atmosfera spokoju i bezpieczeństwa. Wyjazd był pełen wrażeń, a  możliwy dzięki zaproszeniu pani Joanny Maghen, która jest liderem upowszechnienia  tej metody Polsce oraz inicjatywie naszego Organu Prowadzącego, którym serdecznie dziękujemy.