Podziękowanie

Zarząd Zespołu Szkół Prywatnych "Szkolna 13" oraz dyrekcja szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom oraz uczniom zaangażowanym w akcję promocyjną pod nazwą Dzień Otwarty Szkoły.