Podziękowania

W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować wszystkim , którzy zaangażowali się w organizację stoiska naszej szkoły na miejskiej imprezie mikołajkowej w dniu 05-12-2021 . Dziękujemy uczniom, którzy przygotowali piękne stroiki , uczniom którzy pomagali nam przy obsłudze stoiska , rodzicom za przepyszne ciasta, nauczycielom za zaangażowanie w organizację imprezy, oraz wszystkim tym , którzy odwiedzili nas i finansowo wsparli.

W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować wszystkim , którzy zaangażowali się w organizację stoiska naszej szkoły na miejskiej imprezie mikołajkowej w dniu 05-12-2021 . Dziękujemy uczniom, którzy przygotowali piękne stroiki , uczniom którzy pomagali nam przy obsłudze stoiska , rodzicom za przepyszne ciasta, nauczycielom za zaangażowanie w organizację imprezy, oraz wszystkim tym , którzy odwiedzili nas i finansowo wsparli.
Zebrane datki w kwocie 1.357zł zasilą konto Rady Rodziców i będą przeznaczone na kolejne zaplanowane działania w bieżącym roku szkolnym , wspierające szkołę w kształceniu naszych dzieci.

 Z mikołajkowym pozdrowieniem
 Przewodnicząca Rady Rodziców
 Renata Kott