Plan pracy

Ramowy plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Ramowy plan pracy szkoły

w roku szkolnym 2020/2021.

Data

Święto / Uroczystość / Dni wolne

Uwagi

28 VIII 2020 r. (piąt.), 10:00 – 13:00

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

 

1 IX 2020 r. (wt.)

Spotkania uczniów z wychowawcami według odrębnego harmonogramu.

 

24 IX 2020 r., godz. 17:00

Pierwsze zebranie rady rodziców

 

14 X 2020 r. (śr.), 10:00

Pasowanie na ucznia (p. Agata Kamińska, p. Anna Stańczak – Mańkowska)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 XI 2020 r. (pon.)

Zaduszki – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

11 XI 2020 r. (śr)

Święto Niepodległości

 

23-31 XII 2020  r.  (śr. – czw.)

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 I 2021 r. (piąt.)

Nowy Rok

 

6 I 2021 r. (śr.)

Trzech Króli

 

14 I 2020 r., godz. 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

18 – 31 I 2021 r.

Ferie Zimowe

 

18 II 2021 r. (czw.)

Dzień otwarty szkoły

 

1- 6 IV 2021 r. (czw.-wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

27 IV 2021 r., godz. 15:30

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej (dla klasy III PLO)

 

30 IV 2021 r. (piąt), 8:00, aula

Zakończenie roku szkolnego w klasie III liceum (p. Sylwia Gerwatowska, p. Remigiusz Podstawczuk)

Część artystyczna – klasa II b             (p. Kamila Czech)

3 V 2021 r. (pon.)

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 4 – 5 – 6 V 2021 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego (JP, M, JA)

Dla uczniów klas młodszych liceum dni dodatkowo wolne)

17 V 2021 r. (pon.), 17:00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I SP 8

 

25 – 26 – 27 V 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

Dla uczniów klas młodszych dni dodatkowo wolne  (szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

3 VI 2021 r. (czw.)

Boże Ciało

 

4 VI 2021 r. (piąt)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

17 VI 2021 r., godz. 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

21 VI 2021 r. (pon.), 17:00 – 19:00

Dzień Wyróżnień

GDK

24 VI 2021 r. (czw.), 15:00 i  16:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w liceum (klasy I i II, p. Beata Kulka, p. Piotr  Cudziło) oraz w szkole podstawowej (klasy VIII, p. Magdalena Bielczuk, p. Remigiusz Podstawczuk)

 

25 VI 2021 r. (piąt.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej: 9:00 - kl. I- IV (p. Agata Kamińska, p. Anna Stańczak – Mańkowska); 10:00 – kl. V – VII (p. Izabela Jasielska, p. Sylwia Gerwatowska)

 

27 VIII 2021 r., godz. 10:00

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

 

 

Goleniów, 28 VIII 2020 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawczuk