Plan na nowy rok szkolny

Ramowy plan pracy szkoły

w roku szkolnym 2024/2025 – projekt

Data

Święto / Uroczystość / Dni wolne

Uwagi

29 VIII 2024 r. (czw.), 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria (obiad – 13:00)

2 IX 2024 r. (pon.)

Apele rozpoczynające rok szkolny:

Klasy "0" i I – III o 9:00 (Małgorzata Rajewska, Remigiusz Podstawczuk); klasy IV – VIII o 10:00 (Marta Osińska, Piotr Cudziło); klasy licealne o 11:00 (Aleksandra Targosz, Piotr Cudziło)

Przydział sal na spotkania z wychowawcami w odrębnym komunikacie

26 IX 2024 r. (czw.), 17:00, sala 2

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

 

14 X 2024 r. (pon.), 10:00

Pasowanie na ucznia (Beata Nawrocka, Remigiusz Podstawczuk)

 

30 X 2024 r. (śr.), 14:45

Śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania

 

1 XI 2024 r. (piąt.)

Wszystkich Świętych

 

11 XI 2024 r. (pon.)

Święto Niepodległości

 

23-31 XII 2024  r.  (pon. – wt.)

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 I 2025 r. (śr.)

Nowy Rok

 

27 I 2025 r. (pon.)

Dzień otwarty szkoły

 

29 I 2025 r. (śr), 14:45

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

3 - 16 II 2025 r. (pon. – niedz.)

Ferie Zimowe

 

16 IV 2025 r. (śr.), 14:45

Śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania / klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej w liceum

 

17 - 22 IV 2025 r. (czw.-wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24 IV 2025 r. (czw.), 14:00, aula

Zakończenie roku szkolnego w klasie IV liceum (Olga Swirog, Remigiusz Podstawczuk)

 

28 - 30 IV 2025 r. (pon. – śr.)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

1 V 2025 r. (czw.)

Święto 1 Maja

 

2 V 2025 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

Termin ustala dyrektor CKE

Część pisemna egzaminu maturalnego (JP, M, JA)

Dla uczniów klas liceum dni dodatkowo wolne

Termin ustala dyrektor CKE

Egzamin ósmoklasisty (JP, M, JA)

Dla uczniów klas młodszych dni dodatkowo wolne  (szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

26 V 2025 r. (pon.), 17:00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I oraz oddziału przedszkolnego SP 8 (Remigiusz Podstawczuk)

 

18 VI 2025 r. (śr.), 14:45

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

19 VI 2025 r. (czw.)

Boże Ciało

 

20 VI 2025 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

26 VI 2025 r. (czw.), 13:00 i  15:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w liceum (klasy I, II, III. Kamila Czech, Remigiusz Podstawczuk) oraz w szkole podstawowej (klasy VIII, Izabela Jasielska, Remigiusz Podstawczuk)

Dzień z wychowawcą

27 VI 2025 r. (piąt.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej: 9:00 - kl. I- III (Justyna Owczarek, Remigiusz Podstawczuk); 10:30 – kl. IV – VII (Klaudia Wojda, Piotr Cudziło)

 

28 VIII 2025 r.  (czw.), 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria (obiad – 13:00)

 

Goleniów, 24 VI 2024 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawczuk