Plan lekcji klas IV-VI

  Od 04.05.2023 r. Osińska Wojda Bielczuk Cenkier Banaś
  PON IV A IV B VI A VI B
1. 8.15 - 9.00 22 MUZ 24 M 23 JA gr. II 25 JP 26 H
2. 9.10 - 9.55 23 M 24 MUZ 1  PL 25 GW 21 JA
3. 10.05 - 10.50 1 GW 23 JA 22  G 25 JA 21  B
4. 11.00 - 11.45 23 JP 7 JH 1 MUZ 21 B 14  JP
5. 11.55 - 12.40 1 TECH 23 JP 4  JH Aula WF Aula WF
6. 12.55 - 13.40 4   P 1 TECH 21  B Aula WF Aula WF
7. 13.55 - 14.40 14 ZKK 14 ZKK 21 JA gr. I    
8. 14.50 - 15.35          
    O - odwóz        
  WTOREK IV A IV B V VI A VI B
1. 8.15 - 9.00 24 REL 7  INF 23  M 1 TECH 22  M
2. 9.10 - 9.55 21 JP 24 JA 23 JH 4 REL 22  M
3. 10.05 - 10.50 7 JA 24 JA Św. REL 21 JP 4 JA
4. 11.00 - 11.45 Aula WF Aula WF 21 JP 26 H 4 REL
5. 11.55 - 12.40 Aula WF Aula WF 1 TECH 4 MUZ 24 JP
6. 12.55 - 13.40 23  M 22 JP 2 WDŻ 4 PL 1 TECH
7. 13.55 - 14.40 12 WDŻ 22 M     23  G
8. 14.50 - 15.35   14 WDŻ      
             
  ŚRODA IV A IV B VI A VI B
1. 8.15 - 9.00 23 JH 24 M 4  JA gr. I 22  M 1  PL
2. 9.10 - 9.55 23 M 1 PL 24  M 6 REL 22  M
3. 10.05 - 10.50 23 JA 24 JP Św. REL 25 JP 1  MUZ
4. 11.00 - 11.45 23 JP Św. REL 14 GW 25  G 4 JH
5. 11.55 - 12.40 26  H 24 JH 23 JP Aula WF Aula WF
6. 12.55 - 13.40 7  INF 4  P 23 JP Aula WF Aula WF
7. 13.55 - 14.40 4 ZDW M 4 ZDW M 23 JA gr. II 22 JH 24 JA
8. 14.50 - 15.35       4 ZDW M 4 ZDW M
             
             
  CZWARTEK IV A IV B VI A VI B
1. 8.15 - 9.00 1  PL 26  H 24 JA gr. II 4  JH 5 JP
2. 9.10 - 9.55 Ś JA ST REL 26 H 4  JP 5 JP
3. 10.05 - 10.50 26 JP 23 JP Aula WF 25 M 7 INF
4. 11.00 - 11.45 7 JA 23 JP Aula WF 25 M 26 H
5. 11.55 - 12.40 Aula WF 11  P 7 INF 26  H 21 M
6. 12.55 - 13.40 Aula WF 24  M 23 JP 22  JA 26  GW
7. 13.55 - 14.40 24 M   23 JA gr. I 7  INF  
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  PIĄTEK IV A IV B VI A VI B
1. 8.15 - 9.00 11  P 21 JA 22  M 23  JP 24  M
2. 9.10 - 9.55 Św.  REL 21 GW 22  M 23  JA 7  INF
3. 10.05 - 10.50 4 JH Aula WF 26 H 23  JA 6 REL
4. 11.00 - 11.45 1 JP Aula WF 24 JP 23  M 4  JH
5. 11.55 - 12.40     Aula WF   2  JP
6. 12.55 - 13.40     Aula WF 23 ZKK  
7. 13.55 - 14.40     23 ZKK    
8. 14.50 - 15.35