Plan lekcji klas 0-III

  Od 16.01.2023 Rajewska Owczarek Sobańska Nawrocka Kaczmarek Kamińska
  PON "0" I A I B  II A II B III
1. 8.15 - 9.00   Aula WF Aula WF 13 EW 12 EW 14 JH
2. 9.10 - 9.55   11 JA 15 EW 13 EW 7 EW ZK 14 EW
3. 10.05 - 10.50 JH 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW 14 EW
4. 11.00 - 11.45   11 EW 15 EW 13 EW 12 EW Aula WF
5. 11.55 - 12.40   11 EW 15 JH 13 ZM 12 JA 7 EW ZK
6. 12.55 - 13.40   11 JH 15 ZM 13 JH   14 EW
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35            
    B - biblioteka ST - stołówka Ś - świetlica
  WTOREK "0" I A I B  II A   II B III
, 8.15 - 9.00   11 JH 15 JA Aula WF Aula WF 14 EW
2. 9.10 - 9.55   11 EW 15 EW 13 EW 12 EW 14 EW
3. 10.05 - 10.50 JH 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW 14 EW
4. 11.00 - 11.45 ZM 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW 14 JH
5. 11.55 - 12.40   11 EW   13 REL 12 JA 14 EW
6. 12.55 - 13.40   11 ZM   13 JH 12 REL 14 JA
7. 13.55 - 14.40       14 ZKK 14 ZKK 14 ZKK
8. 14.50 - 15.35            
               
  ŚRODA "0" I A I B II A II B III
1. 8.15 - 9.00   Aula WF Aula WF 13 EW 12 EW 14 REL
2. 9.10 - 9.55   11 JA 15 EW 13 EW 12 EW 14 EW
3. 10.05 - 10.50 JA 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW 14 EW
4. 11.00 - 11.45   11 EW 15 EW 13 EW 12 EW Aula WF
5. 11.55 - 12.40 REL 11 EW 15 EW 13 JA 12 ZM 14 EW
6. 12.55 - 13.40       13 REL 12 JH 14 ZM
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35            
               
               
  CZWARTEK "0" I A I B II A II B III
1. 8.15 - 9.00   11 EW 15 REL Aula WF Aula WF 14 EW
2. 9.10 - 9.55   11 EW 7 EW ZK 13 EW 12 JA 14 EW
3. 10.05 - 10.50 REL 11 EW 15 EW 13 EW 12 EW 14 JA
4. 11.00 - 11.45   11 EW 15 EW 13 JA 12 EW 14 EW
5. 11.55 - 12.40     15 EW 13 EW 12 EW 14 EW
6. 12.55 - 13.40     15 JA      
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35            
               
               
  PIĄTEK "0" I A I B II A II B III
1. 8.15 - 9.00   11 REL 15 EW / Basen 7 EW ZK 12 EW / Basen BASEN
2. 9.10 - 9.55 JA 11 EW / Basen 15 EW / Basen 13 EW 12 EW / Basen BASEN / EW
3. 10.05 - 10.50   11 EW / Basen 15 EW 13 EW / Basen 12 EW 14 EW
4. 11.00 - 11.45   11 EW 15 EW 13 EW / Basen 12 EW 14 JA
5. 11.55 - 12.40   7 EW ZK BP-T 13 JA 12 JH 14 REL
6. 12.55 - 13.40   BP-T 15 JH   12 REL  
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35