Plan lekcji cz.3

  01.09.2022                  
PON Winogrodzka Banaś Owczarek Sobańska Nawrocka Kaczmarek Kamińska Sadzik Niemczewski Pilarska
1.     I a I b II a II b VI b      
2.   VII ab V I b II a II b III      
3.   VII ab I a I b II a II b III      
4.     I a I b II a II b III      
5. VI a VI b I a IV a     III      
6. VI a VI b IV a IV b     III      
7. II/III     VII b            
8. Iab                  
  Siatkówka                 2 x taniec LO
WT   Banaś Owczarek Sobańska Nawrocka Kaczmarek Kamińska   Niemczewski  
1.       VI a II a II b III      
2.   VIII bc I a I b II a II b III   II  
3.   VIII bc I a I b II a II b III   III  
4. IV a IV b I a I b II a II b     III  
5. IV a IV b I a V     III      
6. VII ab   VI a VI b            
7. VII ab   koło mat.              
8. 4 x tenis LO                  
                     
ŚR Winogrodzka Banaś Owczarek Sobańska Nawrocka Kaczmarek Kamińska Sadzik Niemczewski Pilarska
1.     I a I b II a II b   II    
2. VIII ab   IV b I b II a II b III III    
3. VIII ab   I a I b II a II b III      
4.     I a I b II a II b III      
5. VI a VI b I a I b     III   I a  
6. VI a VI b IV b           I b  
7.   I ab             II  
8.   II/III                
9.                   2 x taniec SP
                     
CZW   Banaś Owczarek Sobańska Nawrocka Kaczmarek Kamińska   Niemczewski  
1.     I a IV a II a II b III      
2. IV ab   I a I b II a   III   I a  
3. V   I a I b II a II b     I b  
4. V   I a I b   II b III   II  
5. IV a   IV b I b II a II b III      
6. IV a VI b   VII b            
7.   IV ab   Koło kaligr.            
8.   2 x tenis SP                
9.                    
                     
PT Winogrodzka Banaś Owczarek Sobańska Nawrocka Kaczmarek Kamińska Sadzik Niemczewski Pilarska
1. basen VIII a IV a I b II a II b III I a    
2. basen VIII a I a I b II a II b III I a    
3. basen IV b I a I b II a II b III I b    
4. basen IV b I a I b II a II b   I b    
5. V Montessori I a Montessroi            
6. V Montessori VII a Montessori            
7. VIII c                  
8. VIII c