Plan Dnia Tapas

                     Scenariusz uroczystości szkolnej Dzień Tapas.

 

I.                   Data imprezy-     21 .11.2023r .

II.                Miejsce imprezy – sala gimnastyczna

III.             Osoby przygotowujące Tapas – klasy  IV-VIII SP

-          8.15 – 9.55 – uczniowie przygotowują Tapas w wyznaczonych zgodnie z planem lekcji salach, pod opieka nauczycieli prowadzących lekcje.

 -          9.55 – 10.05  - zagospodarowanie stoisk przygotowanych w sali gimnastycznej, dla każdej klasy przygotowane są 2 stoły i 3 krzesła, uczniowie dekorują swoje stoiska i rozstawiają przygotowane Tapas, przy stoisku pozostają 3 osoby do sprzedaży ( wyznaczone przez wychowawcę klasy 3 osoby, które zmieniają się co lekcję) pozostali uczniowie wracają do klas w celu posprzątania  klas i przygotowania do lekcji.

 IV.                10.05 rozpoczynamy sprzedaż Tapas. Zapraszamy do zakupu:

                  10:05- klasy I

                  10:20- klasy II

                  10:35- klasy III i IV

                  10:50- klasy V i VI

                  11:05- klasa VII

                  11:20- klasy VIII

                  11:35- klasy I LO

                  11:50- klasy II LO

                  12:05- klasy III LO i IV  LO

           W przerwach międzylekcyjnych zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły do zakupu pysznych tapas. Podczas degustacji  hiszpańską atmosferę imprezy podgrzeje Szkolny Koncert Karaoke w języku hiszpańskim.

VIII.       12:30 – Podliczamy zebrane pieniądze. Wyznaczony przedstawiciel klasy w obecności wychowawcy klasy przekazuje zebrane fundusze do Dyrektora Szkoły, tam zostają podliczone zebrane pieniądze ze wszystkich klas IV-VIII SP. Środki zebrane podczas Dnia Tapas zostają przekazane:

 

Nagroda specjalna- dla klasy, która zebrała najwięcej pieniędzy podczas sprzedaży Tapas

Pozostała suma zebrana wśród wszystkich klas IV-VIII – do dyspozycji  Rady Rodziców

IX.             13:00 – ogłoszenie wyników, zakończenie imprezy.

                                                            przygotowała Marta Osińska