Pierwsze zebranie Rady Rodziców

17:00, sala 2 - pierwsze zebranie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu wszystkich klasowych rad rodziców)