Pierwsza pomoc - szkolenie dla pracowników

15:30 - 18:30, sala 2 - szkolenie dla pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obecność wskazanych pracowników obowiązkowa.