Pierwsza pomoc - szkolenie

12:00, aula – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów przed egzaminem praktycznym na kartę rowerową (prowadząca – pielęgniarka szkolna)