Nauka nie poszła w las!

3 lipca 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie (https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/) opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części, uwzględniając arkusze standardowe (bez arkuszy dostosowanych, których liczba jest różna w szkołach lub ich nie ma), z pominięciem arkuszy zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.

Po zapoznaniu się z informacją miło nam poinformować, że nasi Ósmoklasiści z języka polskiego i matematyki wypadli najlepiej w Gminie Goleniów, a z języka angielskiego ustąpili jedynie absolwentom SP 5 w Goleniowie. Jesteśmy z nich dumni i życzymy powodzenia w dalszej drodze edukacyjnego rozwoju. Sumując wyniki wszystkich trzech egzaminów (JP, M, JA) nasza szkoła zajęła I miejsce w powiecie goleniowskim. Gratulujemy nauczycielom osiągniętych sukcesów oraz życzymy udanego urlopu. Dziękujemy także wychowawcom klas VIII - panu Piotrowi Cudziło i pani Ewie Sobańskiej za wieloletnie motywowanie uczniów do nauki i za codzienną o nich troskę oraz pedagogowi, psychologowi, logopedzie i innym pracownikom za pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz budowaniu u uczniów wiary w powodzenie! Bardzo dziękujemy!!!