Nauczanie hybrydowe - przydział sal

Przydział izb lekcyjnych podczas nauczania hybrydowego w dniach 17 – 21 maja 2021 r.
SP 8
I a – 13; II a – 15; II b – 16; III a – 12; III b - 14
VI c – 23
VII a – 24
VII b – 25
VII c – 22
VIII a – 21
VIII b – 26
PLO
I a – 5
II a – 3 (przy podziale na grupy – także 8)
II b – 4
Przydział izb lekcyjnych podczas nauczania hybrydowego w dniach 24 – 28 maja 2021 r. Uwaga – w dniach 25, 26 i 27 maja uczniowie szkoły podstawowej mają dni dodatkowo wolne od zajęć.
SP 8
I a – 13; II a – 15; II b – 16; III a – 12; III b - 14
IV a – 11
IV b  – 23
V a – 22
V b – 24
VI a – 25
VI b – 21
PLO
II c – 5
II d - 4