Narada dyrektorów

9:30 – 11:30, SP 1 w Goleniowie – udział dyrektora szkoły w konferencji organizowanej przez pracowników kuratorium oświaty