Na zajęciach zkk też jest ciekawie!

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, w których biorą udział niektórzy nasi uczniowie, nie muszą być nudne. Oprócz wyrównywania podstawowych braków, czy też bieżącej pomocy w lekcjach i nauce, zajęcia dostarczają uczniom nowych umiejętności, a także pokazują różne możliwości nauki.

Karty pracy, ćwiczenia,  gry planszowe wspomagające naukę, zadania online przy użyciu tablicy interaktywnej,  to tylko niektóre formy pracy i pomocy, z których uczniowie chętnie korzystają dzięki zaangażowaniu pani Marty Osińskiej.