Montessoriańskie wprowadzenie do ruchu drogowego

15 września uczniowie klasy II b podczas zajęć edukacyjnych pogłębiali wiedzę na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i stosowania się do jego zasad oraz przepisów.

Zajęcia rozpoczęli od lekcji trójstopniowej metodą nauki wywodzącą się z pedagogiki Montessori, która przy pomocy kart trójdzielnych pomaga w poznawaniu nowych pojęć oraz ich utrwalaniu przez dzieci.  Pierwszym etapem była prezentacja kart trójdzielnych, dzięki którym poznały znaki  nakazu, zakazu, ostrzegawcze i  informacyjne.  Karty prócz fotografii z podpisem składają się także z samej fotografii oraz samego podpisu. Kolejnym etapem lekcji było dopasowanie przez dzieci napisu do odpowiedniej karty, a następnie na tej gotowej – karcie z podpisem – mogą dokonać samodzielnie kontroli błędu, sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.