Montessoriańskie doświadczenia

Podczas kolejnych zajęć (3 czerwca) uczniowie klas pierwszych mieli możliwość samodzielnego wykonania kilku kolorowych eksperymentów.

Doświadczenia te były skupione na powstaniu świata i czterech żywiołach – tu ziemia. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest wulkan i jak powstaje, jak wygląda  lawa oraz czym są węże faraona. 

Kolorowe doświadczenia oraz prawdziwy sprzęt laboratoryjny wzbudziły w uczniach wielką ciekawość poznawania i odkrywania tajemnic świata. A wszystko to pod kierownictwem pani Aleksandry Targosz.