Montessoriańska nauka

W ostatnim tygodniu kwietnia w klasie 1 A uczniowie zajęci byli ważnymi sprawami.

Intensywnie doskonali umiejętności rachunkowe w trakcie zabawy w sklep, przeszli na wyższy poziom liczenia - zaczęli zastępować dodawanie tych samych składników mnożeniem, a także mierzyli obwody różnych ciekawych przedmiotów. W związku ze zbliżającymi się świętami majowymi poznali legendę o powstaniu państwa polskiego, co wyrazili dramą w rzeźbie "Dąb" oraz wykonali z papierowych rolek  orły. Wspólnie zrobili godło Polski w dużym formacie, jedno malując farbami, drugie wyklejając bibułą. Z pewnością dobrze zapamiętają te lekcje patriotyzmu.

 

Łączę pozdrowienia Beata Nawrocka