Mikołaje są wśród nas

16:00 - 19:00, Planty - udział szkoły w tradycyjnej akcji "Mikołaje są wśród nas" (koordynatorzy - przewodnicząca Rady Rodziców oraz p. Magdalena Bielczuk z samorządem uczniowskim)