Matura - Język polski

9:00 (170 minut) - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego, pp (przew. ZN - p. Piotr Cudziło). Uwaga! - dla uczniów klas pierwszej i drugich dzień dodatkowo wolny.