Maryjny maj na katechezie

W maju prawie wszystkie starsze klasy były na katechezie w kościele św. Katarzyny, by zobaczyć maryjną sztukę sakralną. Najmłodsze dzieci przygotowały własną sztukę - dla Maryi Matki piękne kwiatki. Agnieszka Pietrzak