Lista kandydatów

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie