Lekcje języka hiszpańskiego

Na zajęciach hiszpańskiego sporo się dzieje

Oprócz standardowej pracy w książkach, ćwiczeniach i zeszytach przedmiotowych, nasi uczniowie rozwiązują krzyżówki, robią dodatkowe projekty, tańczą układy chorograficzne do hiszpańskich piosenek oraz realizują swoje pomysły na lekcje.

Wszyscy wychowankowie naszej szkoły mają także możliwość poznania kultury Hiszpanii, usłyszenia ciekawostek o tym kraju, nauki przysłów i powiedzonek oraz zabawnych ćwiczeń, tzw. łamańców językowych.

Wychodzimy z założenia, że nauka języków obcych powinna być praktyczna, ale również ciekawa i rozwijająca. Nasi uczniowie poprzez różnorodne formy aktywności na lekcjach języka hiszpańskiego, coraz lepiej uczą się tego przedmiotu.

Lekcje języka hiszpańskiego są efektywne i efektowne, co widać na zdjęciachJ

Marta Osińska

Martyna Ramiączek- Cenkier