Lekcja o kierunkach świata

W poniedziałek 19 września podczas lekcji języka angielskiego uczniowie klasy 6b przyswajali wiedzę dotyczącą KIERUNKÓW ŚWIATA.

Lekcja rozpoczęła się próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, w której części Europy leży nasz kraj oraz gdzie na mapie Polski leży nasza szkoła.

Następnie uczniowie z pomocą kompasu wyświetlonego na tablicy interaktywnej uczyli się nazw stron świata. Po zakończonej prezentacji słuchali piosenki pt.:"Cardinal directions" (kierunki świata) i uzupełniali luki w tekście.

Kolejnym etapem zajęć było wykonanie zadań z książki i ćwiczeń z wykorzystaniem nowo poznanego słownictwa. Pomocą służyła mapa świata i Wielkiej Brytanii. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali piosenkę "Cardinal directions", a chętni obiecali wykonać kolorowy plakat COMPASS ROSE (Róża Wiatrów).

Magdalena Kulczyńska

Materiały: piosenka     https://www.youtube.com/watch?v=f2I81_BFb-s

Tekst do uzupełnienia –patrz załącznik