KWOS

13:00 – 14:30, biblioteka – rejonowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie (p. Magdalena Minda)