Koncert

12:00 - 13:00, aula - Koncert Młodego Patrioty (koordynator - p. Paula Dłużyk)