Komisja rekrutacyjna

15:30, sala 2 - pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przew. p. Małgorzata Grabowska - Rojek, członkowie: p. Olga Swirog, p. Hanna Banaś, p. Elżbieta Wasylów, p. Kamila Czech)