KM

13:00 – 14:30, biblioteka – rejonowy Konkurs Matematyczny (p. Magdalena Minda)