Klasowe zebrania rodziców

Klasowe zebrania rodziców według stałego harmonogramu. 16:30 - 17:00 w sali 2 - prelekcja dla zainteresowanych rodziców na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny zabronione i karalne.