KJP

10:00 – 11:30, biblioteka – rejonowy Konkurs Języka Polskiego (p. Beata Nawrocka)