KG

13:00 – 14:30, biblioteka – rejonowy Konkurs Geograficzny (p. Magdalena Minda)