KF

10:00 – 11:30, biblioteka – rejonowy Konkurs Fizyczny (p. Julita Rosiak)