Kalendarz roku 2021/2022

Dyrektor szkoły przekazuje do społecznych konsultacji ramowy plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Ramowy plan pracy szkoły

w roku szkolnym 2021/2022 – projekt

Data

Święto / Uroczystość / Dni wolne

Uwagi

26 VIII 2021 r. (czw.), 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria

1 IX 2021 r. (śr.)

Apele rozpoczynające rok szkolny:

Klasy I – III o 9:00 (Ewa Sobańska, Piotr Cudziło); klasy IV – VI o 10:00 (Martyna Ramiączek – Cenkier, Sylwia Gerwatowska); klasy VII – VIII o 11:00 (Aleksandra Targosz, Anna Stańczak – Mańkowska); klasy licealne o 12:00 (Piotr Cudziło, Remigiusz Podstawczuk)

Przydział sal na spotkania z wychowawcami w odrębnym komunikacie

16 IX 2021 r. (czw.), godz. 17:00, sala 2

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

 

14 X 2021 r. (czw..), 10:00

Pasowanie na ucznia (Beata Nawrocka, Anna Stańczak – Mańkowska)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 XI 2021 r. (wt.)

Zaduszki – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

11 XI 2021 r. (czw.)

Narodowe Święto Niepodległości

 

12 XI 2021 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

23-31 XII 2021  r.  (czw. – piąt.)

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 I 2022 r. (czw.)

Trzech Króli

 

7 I 2022 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

13 I 2022 r. (czw.), godz. 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

Uwaga! Od 17 stycznia 2022 r. - II semestr

31 I – 13 II 2022 r.

Ferie Zimowe

 

21 II 2022 r. (wt.)

Dzień otwarty szkoły

 

14- 19 IV 2022 r. (czw.-wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21 IV 2022 r. (czw.)

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej liceum

 

29 IV 2022 r. (piąt), 9:00, aula

Zakończenie roku szkolnego w klasach III liceum na podbudowie gimnazjum (Olga Swirog, Klaudia Wojda, Remigiusz Podstawczuk)

Część artystyczna – klasa II a             (Magdalena Jurczak)

2 V 2022 r. (pon.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

3 V 2022 r. (wt.)

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 4 – 5 – 6 V 2022 r. (śr. – piąt.)

Część pisemna egzaminu maturalnego (JP, M, JA)

Dla uczniów klas liceum na podbudowie szkoły podstawowej dni dodatkowo wolne)

16 V 2022 r. (pon.), 17:00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I SP 8 (Remigiusz Podstawczuk, Justyna Owczarek, Ewa Sobańska)

 

 24 - 25 - 26 V 2022 r. (wt., śr., czw.)

Egzamin ósmoklasisty

Dla uczniów klas młodszych dni dodatkowo wolne  (szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

13 VI 2022 r. (pon.), 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

16 VI 2022 r. (czw.)

Boże Ciało

 

17 VI 2022 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

23 VI 2022 r. (czw.), 15:00 i  16:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w liceum (klasy I, II, III. Kamila Czech, Piotr  Cudziło) oraz w szkole podstawowej (klasy VIII, Marta Osińska, Remigiusz Podstawczuk)

Dzień z wychowawcą

24 VI 2022 r. (piąt.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej: 9:00 - kl. I- IV (Justyna Owczarek, Anna Stańczak – Mańkowska); 10:00 – kl. V – VII (Aldona Pocętek - Drozd, Sylwia Gerwatowska)

 

26 VIII 2022 r., godz. 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria

 

Goleniów, 2 VII 2021 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawcz