Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie:

  1. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 

  1. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

 

  1. do 14 lipca 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 5 sierpnia 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  2. do 21 lipca 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym - do 13 sierpnia 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  1. 22 lipca 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 16 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

  1. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

  1. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 23 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

  1. 2 sierpnia 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 23 sierpnia – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

  1. do 3 sierpnia 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 24 sierpnia 2021 r. – opublikowanie przez Kuratora oświaty w Szczecinie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

Goleniów, 23 lutego 2021 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawczuk