Harmonogram egzaminu maturalnego

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w roku 2023

 

Data

Godz.

Sala

Przedmiot

Poziom

Liczba słuchaczy

Skład Komisji

4 V 2023

czwartek

9:00

(240 minut + 2 ucz. wydł. czas do 30 minut) i

(stara formuła 170 minut)

aula

język polski (obowiązkowy)

 

 

 

 

 

 

pp

 

31 + 1 (stara formuła)

Przew. Sylwia Gerwatowska; członkowie: Małgorzata Grabowska – Rojek, Jerzy Niemczewski, ….

9:00 (240 + 30 minut)

7

3 (obcokrajowcy)

Przew. Marta Pach;  członek:

9:00 (360 minut)

gabinet pedagoga

1

Przew.  Magdalena Minda; członek:

5 V 2023 piątek

9:00

(120 minut + 2 ucz. wydł. czas do 30 minut)

aula

język angielski (obowiązkowy)

 

 

 

 

pp

 

31

Przew.  Sylwia Gerwatowska; członkowie: Olga Swirog, Marta Pach, …

9:00 (120 minut)

6

1 (stara formuła)

Przew. Kamila Czech, członek:

9:00 (180 minut)

4

1

Przew. Anna Sudnik, członek:

9:00 (120 minut)

8

2 (obcokrajowcy)

Przew. Magdalena Minda, członek:

5 V 2023

piątek

14:00

(120 minut)

7

język rosyjski

(obowiązkowy)

pp

1 (obcokrajowiec)

Przew. Aleksandra Winogrodzka, członkowie:

8 V 2023 poniedziałek

      9:00

(180 minut + 2 ucz. wydł. czas do 30 minut) i (stara formuła 170 minut

aula

matematyka (obowiązkowy)

pp

31 + 4 (stara formuła)

Przew. Olga Swirog; członkowie: Maciej Wójcik, Maciej Onaszkiewicz, ….

9:00 (270 minut)

gabinet pedagoga

1

Przew. Anna Sudnik, członek:

9:00 (180 minut + 30 minut)

7

3 (obcokrajowcy)

Przew. Magdalena Minda,  członek:

9 V 2023 wtorek

9:00

(150 minut + 2 ucz. wydł. czas do 30 minut)

aula

język angielski

pr

26 + 2 (obcokrajowców)

Przew. Marta Pach; członkowie: Olga Swirog, Maciej Wójcik, …

9:00 (150 minut)

gabinet pedagoga

pr

1 (stara formuła)

Przew. Magdalena Minda, członek:

9 V 2023 wtorek

14:00 (180 minut)

Gabinet pedagoga

filozofia

pr

1

Przew. Aleksandra Targosz; członek:

10 V 2023 środa

      9:00

(180 minut + 2 ucz. wydł. czas do 30 minut)

7

wiedza o społeczeństwie

pr

5 + 1 (obcokrajowiec)

Przew. Magdalena Jurczak; członkowie:

11 V 2023 czwartek

9:00

(180 minut + 1 ucz. wydł. czas do 30 minut)

2

biologia

pr

10 + 2 (stara formuła)

Przew. Magdalena Kulczyńska; członkowie: Hanna Banaś, ….

12 V 2023 piątek

9:00

(180 minut)

7

matematyka

pr

3

Przew. Marta Pach; członek: ….

15 V 2023 poniedziałek

9:00

(180 minut)

7

chemia

pr

2 + 1 (stara formuła)

Przew. Joanna Cudziło; członek: …

16 V 2023 wtorek

9:00

(180 minut)

6

geografia

pr

8

Przew. Sylwia Gerwatowska; członkowie: Maciej Onaszkiewicz, …

17 V 2023 środa

9:00 (210 minut + 1 ucz. wydł. czas do 30 minut) i (stara formuła 180 minut)

7

język polski

pr

5 + 1 (stara formuła)

Przew. Magdalena Jurczak; członek: …

18 V 2023 czwartek

9:00 (180 minut)

7

historia

pr

2 + 1 (stara formuła)

Przew. Magdalena Kulczyńska; członek: …

9:00 (270 minut)

gabinet pedagoga

1

Przew. Anna Sudnik, członek:

 

Goleniów, 28 lutego 2023 r.                                                     dyr. Remigiusz Podstawczuk