Goście na lekcjach

Wizyta w naszej szkole uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Mostach na lekcjach: 2. informatyki (p. Piotr Cudziło), 3. języka włoskiego (p. Joanna Makowska) i 4. języka hiszpańskiego (p. Joanna Osińska)