Egzamin na kartę rowerową

Od 9:00, boisko SP 4 - egzamin praktyczny na kartę rowerową (odpowiedzialna - p. Ewa Sobańska).